معاون روحانی: گرین کارت ندارم/ کریمی قدوسی حرف‌های احرازنشده زیادی می‌زند

معاون روحانی: گرین کارت ندارم/ کریمی قدوسی حرف‌های احرازنشده زیادی می‌زند

معاون روحانی: گرین کارت ندارم/ کریمی قدوسی حرف‌های احرازنشده زیادی می‌زند