مشاهده یک قلاده پلنگ در شاهرود

مشاهده یک قلاده پلنگ در شاهرود
سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود با اشاره به اجرای پروژه پایش جمعیت یوز در ذخیره‌گاه زیستکره توران گفت: در این راستا طی روز گذشته یک قلاده پلنگ ایرانی مشاهده و تصویر برداری شد.

مشاهده یک قلاده پلنگ در شاهرود