مسن ترین درخت آمریکا طعمه تبر شد! +تصاویر

مسن ترین درخت آمریکا طعمه تبر شد! +تصاویر
 مسن ترین درخت امریکا در کلیسای نیوجرسی پس از ۶۰۰ سال عمر، به دلیل خشک شدن، در میان حضور مردم با تبر بریده شده و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. گفته می شد این درخت یکی از مسن ترین و قدیمی ترین درخت های موجود در امریکا بوده است، که…

مسن ترین درخت آمریکا طعمه تبر شد! +تصاویر