مرگ جنجالی یک بچه فیل در یکی از بزرگراه های مالزی +عکس

مرگ جنجالی یک بچه فیل در یکی از بزرگراه های مالزی +عکس
مرگ یک بچه فیل در یکی از بزرگراه های مالزی، موجب خشم مردم این کشور شده است. خبرگزاری ایسنا: یک بچه فیل ظاهرا در اثر برخورد خودرو در یکی از…

مرگ جنجالی یک بچه فیل در یکی از بزرگراه های مالزی +عکس