مرغ بزرگی که شبیه دونالد ترامپ است! +تصاویر

مرغ بزرگی که شبیه دونالد ترامپ است! +تصاویر
گروهی از معترضین با حضور در پارک الیپس که در مقابل کاخ سفید قرار دارد یک مرغ غول پیکر شبیه به دونالد ترامپ در آنجا قرار دادند که در حال…

مرغ بزرگی که شبیه دونالد ترامپ است! +تصاویر