مردی که داماد قاتل خود را بخشید

مردی که داماد قاتل خود را بخشید
مردی جوان که به دلیل سوءظن به همسرش او را با ضربات چاقو به قتل رسانده و به اعدام محکوم شده بود، با پرداخت ۷۰ میلیون تومان توانست رضایت پدرزن…

مردی که داماد قاتل خود را بخشید