مردم به این پسربچه لقب «دیو» داده اند! +تصاویر

مردم به این پسربچه لقب «دیو» داده اند! +تصاویر
پسربچه ای به دلیل رشد عجیب دستانش، در دهکده محل زندگی اش به دیو معروف شده است، وی به دلیل فقر قادر به درمان نیست و از سویی به خاطر این موضوع و ازار و اذیت دیگر دانش اموزان ترک تحصیل کرده است. به گزارش مجله خبری دوستان : کلیم…

مردم به این پسربچه لقب «دیو» داده اند! +تصاویر