مخالفان دولت در ونزوئلا دانشجوی 21 ساله را آتش زدند

مخالفان دولت در ونزوئلا دانشجوی 21 ساله را آتش زدند
مخالفان دولت در ونزوئلا یک دانشجوی جوان را به اتهام دزدی در خیابان های این کشور اتش زدند، اعتراضات در این کشور وارد پنجاهمین روز خود شده است. به گزارش…

مخالفان دولت در ونزوئلا دانشجوی 21 ساله را آتش زدند