محمدرضا شجریان: راه همایون، بی‌راه نیست/ نسل من گذشته است دیگر

محمدرضا شجریان: راه همایون، بی‌راه نیست/ نسل من گذشته است دیگر
محمدرضا شجریان در ویدئویی دو دقیقه‌ای که در فضای مجازی در حال دست به‌دست شدن است می‌گوید راه همایون، علی‌رغم آن که ممکن است کسانی که طرفدار سنت هستند اعتراضی داشته باشند، بی‌راه نیست و تقریبا راهش را درست می‌رود.

محمدرضا شجریان: راه همایون، بی‌راه نیست/ نسل من گذشته است دیگر