مارگارت بورک وایت، نخستین عکاس زن در جهان

مارگارت بورک وایت، نخستین عکاس زن در جهان
دوربینی کلاسیک در دستان نخستین عکاس زن نشریه لایف در سال ۱۹۴۰، مارگارت بورک وایت، اولین عکاس حرفه ای غربی که اجازه ورود به اتحاد جماهیر شوروی را یافت. مارگارت…

مارگارت بورک وایت، نخستین عکاس زن در جهان