ماده ای خطرناک که انسان را به یک زامبی تبدیل می کند! +عکس

ماده ای خطرناک که انسان را به یک زامبی تبدیل می کند! +عکس
نفس شیطان نام گیاه مخدرى است که مصرف آن مى تواند انسان را به فردى متجاوز و قاتل تبدیل کند. ماده ای خطرناک که انسان را به یک زامبی تبدیل…

ماده ای خطرناک که انسان را به یک زامبی تبدیل می کند! +عکس