لاریجانی: سپاه پاسداران در ساخت متروی تهران زحمات زیادی کشیده است

لاریجانی:
سپاه پاسداران در ساخت متروی تهران زحمات زیادی کشیده است

لاریجانی:
سپاه پاسداران در ساخت متروی تهران زحمات زیادی کشیده است