قیمت خودروهای چینی در بازار و کارخانه

قیمت خودروهای چینی در بازار و کارخانه
خرید و فروش خودروهای چینی مونتاژ شده در داخل کشور به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به نمونه‌های وارداتی از  بازار داغی برخوزدار است. به گزارش میزان، در این میان با نگاه به جدول قیمت خودروهای چینی بازار این نکته حائز اهمیت است که قیمت خودروها از حدود ۴۱ میلیون تومان…

قیمت خودروهای چینی در بازار و کارخانه