قیمت بلیت های جشنواره فجر چقدر است؟

قیمت بلیت های جشنواره فجر چقدر است؟
با اعلام جزئیات زمان پیش فروش بلیت های جشنواره فجر، قیمت های آن نیز مشخص شد.

قیمت بلیت های جشنواره فجر چقدر است؟