قلعه تاریخی قیران در شهر ایلام +تصاویر

قلعه تاریخی قیران در شهر ایلام +تصاویر
ساختمان قلعه تاریخی قیران و کوه ان نمایی بسیار زیبا برای شهر ایلام ایجاد کرده است، این قلعه یکی از نماد های اصلی شهر ایلام است. امکان دسترسی به این قلعه به دلیل موقعیت ان، بسیار دشوار است، گفته می شود این قلعه متعلق ب دوره اشکانیان و دوران های…

قلعه تاریخی قیران در شهر ایلام +تصاویر