قفل های باز شده دست یک نامزد انتخاباتی! +عکس

قفل های باز شده دست یک نامزد انتخاباتی! +عکس
نوید اهوازی برای ثبت نام در انتخابات ۹۶ با چندین قفل باز شده آمده و می‌گوید این قفل‌ها را روحانی باز کرده است!

قفل های باز شده دست یک نامزد انتخاباتی! +عکس