قرار بود سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شوم

قرار بود سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شوم
سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران با اشاره به پیوستن «فیصل شایسته» به این تیم گفت: افغانستان فوتبالیست‌های بااستعدادی دارد.

قرار بود سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شوم