قدیمی‌ترین سند ازدواج در کردستان رونمایی شد/ عروسی «طوبی سلطان خانم» و «رضا قلی خان اردلان» در ۱۲۵۴ قمری +عکس

قدیمی‌ترین سند ازدواج در کردستان رونمایی شد/ عروسی «طوبی سلطان خانم» و «رضا قلی خان اردلان» در ۱۲۵۴ قمری +عکس

قدیمی‌ترین سند ازدواج در کردستان رونمایی شد/ عروسی «طوبی سلطان خانم» و «رضا قلی خان اردلان» در ۱۲۵۴ قمری +عکس