قالیباف هزینه های انتخاباتی را از کجا تامین می کند؟

قالیباف هزینه های انتخاباتی را از کجا تامین می کند؟
مصطفی تاج‌زاده در نشست با فرهنگیان گفت: گرانترین ستاد انتخاباتی در دوره‌های قبل برای قالیباف بوده است. کسی که حزب ندارد باید بگوید این میلیاردها تومانی که خرج تبلیغات انتخاباتی کرده است را از کجا آورده است. به گزارش ایلنا، مصطفی تاج‌زاده در نشست با فرهنگیان که عصر امروز در…

قالیباف هزینه های انتخاباتی را از کجا تامین می کند؟