قائم مقام وزیر راه خبر داد: تحویل بیش از نیمی از واحدهای مسکن مهر در دولت یازدهم

قائم مقام وزیر راه خبر داد: تحویل بیش از نیمی از واحدهای مسکن مهر در دولت یازدهم
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از وجود پروژه‌های مسکن مهر در یکهزار و 162 شهر خبر داد و گفت: تاکنون پروژه‌های مسکن مهر در 802 شهر از نظر ساخت و در 488 شهر از تمامی جهات ساخت و آماده‌سازی به پایان رسیده است.

قائم مقام وزیر راه خبر داد: تحویل بیش از نیمی از واحدهای مسکن مهر در دولت یازدهم