فیلم/ یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم

فیلم/ یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم
در ویدئوی زیر اولین فیلم از یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه به داخل منزل “آیت الله شیخ عیسی قاسم” رئیس شورای اسلامی علمای بحرین را مشاهده می کنید.

فیلم/ یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم