فیلم/ گزارش یورونیوز از خداحافظی با آیت الله هاشمی در جماران

فیلم/ گزارش یورونیوز از خداحافظی با آیت الله هاشمی در جماران

فیلم/ گزارش یورونیوز از خداحافظی با آیت الله هاشمی در جماران