فیلم/ ولایتی: آمریکا آرزوی بازدید از مراکز نظامی ایران را به گور می برد

فیلم/ ولایتی: آمریکا آرزوی بازدید از مراکز نظامی ایران را به گور می برد
پاسخ ولایتی به ادعاهای نیکی هیلی درباره بازدید از مراکز نظامی ایران: آمریکا این آرزو را به گور می برد / اجازه بازرسی از مراکز نظامی را به هیچ کشوری نخواهیم داد

فیلم/ ولایتی: آمریکا آرزوی بازدید از مراکز نظامی ایران را به گور می برد