فیلم/ لحظه انفجار در اطراف فرودگاه بین المللی دمشق

فیلم/ لحظه انفجار در اطراف فرودگاه بین المللی دمشق
منابع رسانه ای از انفجار مهیب در اطراف فرودگاه بین المللی دمشق خبر دادند. گفتنی است با توجه به انفجار امروز در منطقه فرودگاه بین المللی دمشق، پرواز هواپیماها در این فرودگاه همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

فیلم/ لحظه انفجار در اطراف فرودگاه بین المللی دمشق