فیلم/ فیلمی که برای اولین بار پس از درگذشت آيت الله هاشمی منتشر شد: آيت الله هاشمی از نحوه رفع اختلاف با رهبر انقلاب می‌گويد

فیلم/ فیلمی که برای اولین بار پس از درگذشت آيت الله هاشمی منتشر شد: آيت الله هاشمی از نحوه رفع اختلاف با رهبر انقلاب می‌گويد

فیلم/ فیلمی که برای اولین بار پس از درگذشت آيت الله هاشمی منتشر شد: آيت الله هاشمی از نحوه رفع اختلاف با رهبر انقلاب می‌گويد