فیلم/ عملیات حساس امداد بعد از تصادف تله کابین در آلمان

فیلم/ عملیات حساس امداد بعد از تصادف تله کابین در آلمان
خارج شدن ناگهانی یکی از کابین ها از ریل هوایی و برخورد آن با ستون محافظ موجب شد 32 کابین با 75 مسافر در هوا معلق بمانند. خوشبختانه امدادگران موفق شدند همه گردشگران را به سلامت از کابین ها به پایین منتقل کنند. ارتفاع بعضی از این کابین ها 40 متر بود! در ویدئوی زیر لحظات حساس امداد و نجات این گردشگران را مشاهده می کنید.

فیلم/ عملیات حساس امداد بعد از تصادف تله کابین در آلمان