فیلم/ سخنگوی شورای نگهبان: صحت انتخابات ریاست جمهوری تأیید شد/ پرونده برخی شکایت ها و تخلفات به قوه قضائیه ارسال شد و برخی هم صحت نداشت

فیلم/ سخنگوی شورای نگهبان: صحت انتخابات ریاست جمهوری تأیید شد/ پرونده برخی شکایت ها و تخلفات به قوه قضائیه ارسال شد و برخی هم صحت نداشت

فیلم/ سخنگوی شورای نگهبان: صحت انتخابات ریاست جمهوری تأیید شد/ پرونده برخی شکایت ها و تخلفات به قوه قضائیه ارسال شد و برخی هم صحت نداشت