فیلم/ روشن شدن مشعل المپیک 2028 قبل از اعلام میزبان در آمریکا

فیلم/ روشن شدن مشعل المپیک 2028 قبل از اعلام میزبان در آمریکا
روشن کردن نمادین مشعل المپیک بر فراز بنای یادبود کولسئوم شهر لس آنجلس در آمریکا برای بازی های المپیک 2028

فیلم/ روشن شدن مشعل المپیک 2028 قبل از اعلام میزبان در آمریکا