فیلم/ خوش و بش عجیب ترامپ با بانوی اول فرانسه: اندام فوق العاده ای دارید!

فیلم/ خوش و بش عجیب ترامپ با بانوی اول فرانسه: اندام فوق العاده ای دارید!
ترامپ روز گذشته در دیدار با ماکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش، به بانوی اول فرانسه گفت: اندام فوق العاده ای دارید! و بعد همین جمله را خطاب به امانوئل مکرون هم تکرار کرد و گفت: او هیکل خوبی دارد!

فیلم/ خوش و بش عجیب ترامپ با بانوی اول فرانسه: اندام فوق العاده ای دارید!