فیلم/ حضور دوست داران امام خمینی(ره) در مزار سید مصطفی خمینی

فیلم/ حضور دوست داران امام خمینی(ره) در مزار سید مصطفی خمینی
مزار شهید سید مصطفی خمینی در سالروز ورود امام به کشور مملو از زائران حرم حضرت علی(ع) است.

فیلم/ حضور دوست داران امام خمینی(ره) در مزار سید مصطفی خمینی