فیلم/ جزییات بمب گذاری در نجف آباد / بمب خنثی شده نزدیک خانه شهید حججی نبود

فیلم/ جزییات بمب گذاری در نجف آباد / بمب خنثی شده نزدیک خانه شهید حججی نبود

فیلم/ جزییات بمب گذاری در نجف آباد / بمب خنثی شده نزدیک خانه شهید حججی نبود