فیلم/ تیراندازی مرگبار مقابل دفتر رئیس جمهور مکزیک

فیلم/ تیراندازی مرگبار مقابل دفتر رئیس جمهور مکزیک
در جریان تیراندازی مرگبار مقابل دفتر انریکه پنیانیتو، رئیس جمهور مکزیک، سه تن از نیروهای پلیس و یک غیرنظامی کشته شدند.

فیلم/ تیراندازی مرگبار مقابل دفتر رئیس جمهور مکزیک