فیلم/ تظاهرات وسیع در فرودگاه جان اف کندی آمریکا

فیلم/ تظاهرات وسیع در فرودگاه جان اف کندی آمریکا
فعالان مدنی و معترضان به قانون جدید ترامپ در اعتراض به بازداشت دو عراقی كه پس از ورود به این فرودگاه توسط نیروهای امنیت بازداشت شده بودند، تجمع اعتراض آمیز برگزار كردند.

فیلم/ تظاهرات وسیع در فرودگاه جان اف کندی آمریکا