فیلم/ تصادف مرگبار خودرو با دوچرخه سوار

فیلم/ تصادف مرگبار خودرو با دوچرخه سوار
شبکه های اجتماعی تصاویری از تصادف خودروی سواری با دوچرخه سوار در یکی از خیابان های خلوت ایالت آریزونای آمریکا منتشر کردند که در آن راننده خودرو پس از تصادف لحظه ای نیز توقف نکرد. آنچه که برسر دو چرخه سوار آمد را دراین فیلم ببینید.

فیلم/ تصادف مرگبار خودرو با دوچرخه سوار