فیلم/ بهت و حیرت چینی ها از مشاهده قالیچه پرنده!

فیلم/ بهت و حیرت چینی ها از مشاهده قالیچه پرنده!
رویت یک شیء پرنده ناشناس مرموز در آسمان، موجب بهت و وحشت مردم منطقه ” جینان ” چین شد. تصاویر و ویدئوهای مربوط به این شیء پرنده عجیب در تاریخ 13 آگوست در استان ” شاندونگ ” در شرق چین تهیه شد. در این ویدئوها و تصاویر یک شی پرنده مرموز درخشان به شکل یک قالیچه پرنده یا یک تلفن همراه در آسمان دیده می شود.

فیلم/ بهت و حیرت چینی ها از مشاهده قالیچه پرنده!