فیلم / اولین فیلم از تیراندازی در فرودگاه فلوریدا

فیلم / اولین فیلم از تیراندازی در فرودگاه فلوریدا
اولین فیلم از فرودگاه فلوریدا که تیراندازی در آن به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن ۶ نفر منجر شد.

فیلم / اولین فیلم از تیراندازی در فرودگاه فلوریدا