فیلم/ انتقاد تند شهاب مرادی از سلفی بگیران حادثه پلاسکو

فیلم/ انتقاد تند شهاب مرادی از سلفی بگیران حادثه پلاسکو
انتقاد تند شهاب مرادی از سلفی بگیران حادثه پلاسکو: “این لوس ها رو بلاک کنید”

فیلم/ انتقاد تند شهاب مرادی از سلفی بگیران حادثه پلاسکو