فیلم/ اعلام شمارش اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری

فیلم/ اعلام شمارش اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری
سخنان احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور ، اعلام شمارش اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری

فیلم/ اعلام شمارش اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری