فیلم/ اظهارات محمود واعظی درباره چارچوب انتخاب کابینه دوازدهم

فیلم/ اظهارات محمود واعظی درباره چارچوب انتخاب کابینه دوازدهم
محمود واعظی درباره چارچوب انتخاب کابینه از طرف رئیس جمهور برای دولت دوازدهم گفت: رئیس جمهور کسانی را که می خواهند به اهدافش کمک و وعده های وی را محقق کنند انتخاب کردند و در این چارچوب تشخیص دادند بنده در مسئولیت رئیس دفتری رئیس جمهور مؤثرتر از وزارت ارتباطات هستم.

فیلم/ اظهارات محمود واعظی درباره چارچوب انتخاب کابینه دوازدهم