فیلم/ آیت الله هاشمی: مردم دوباره با همان مردانگی که انقلاب را پیروز کردند به میدان آمدند/ بعد از انقلاب مردم راه خود را باز کردند

فیلم/ آیت الله هاشمی: مردم دوباره با همان مردانگی که انقلاب را پیروز کردند به میدان آمدند/ بعد از انقلاب مردم راه خود را باز کردند

فیلم/ آیت الله هاشمی: مردم دوباره با همان مردانگی که انقلاب را پیروز کردند به میدان آمدند/ بعد از انقلاب مردم راه خود را باز کردند