فوری/شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد

فوری/شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد
دبیر محترم شورای نگهبان در این نامه اعلام کرده‌اند که پس از بررسی گزارش‌ها و شکایات واصله در جلسات شورای نگهبان، این شورا بر اساس ماده ۷۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجموع صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داده است.

فوری/شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد