فلفلی بسیار عجیب که انسان را می کُشد! +تصاویر

فلفلی بسیار عجیب که انسان را می کُشد! +تصاویر
یک سراشپز ولزی موفق به پرورش نوعی عجیب از فلفل ها با نام نفس اژدها شده است، که استفاده از ان می تواند منجر به مرگ انسان شود! جام نیـوز:…

فلفلی بسیار عجیب که انسان را می کُشد! +تصاویر