فروش نیم میلیارد دلاری «گرگ جنگجو» در 12 روز اکران!

فروش نیم میلیارد دلاری «گرگ جنگجو» در 12 روز اکران!
فیلم سینمایی «گرگ جنگجو» در ۱۲ روز اکران توا نسته است به فروش نیم ملیارددلاری رسیده و رکورد فروش سینمای چین را بشکند. فروش نیم میلیارد دلاری «گرگ جنگجو» دومین…

فروش نیم میلیارد دلاری «گرگ جنگجو» در 12 روز اکران!