فروش تنها سینمای اندیمشک

فروش تنها سینمای اندیمشک
سینما بهمن یا فجر با عنوان پارادیا در سال ۵۱ توسط عبدالصمد اقبال در اندیمشک تاسیس شده بود که پس از انقلاب به بنیاد مستضعفان و سپس به حوزه هنری رسید. مدیرعامل موسسه سینما شهر در پی انتشار آگهی فروش سینما بهمن اندیمشک توضیح داد: فروش سینما حق مالکین است…

فروش تنها سینمای اندیمشک