فرزند ارشد ناصرالدین شاه +عکس

فرزند ارشد ناصرالدین شاه +عکس
ظل‌السطان فرزند ارشد ناصرالدین شاه با شکار های بی رویه خود موجب انقراض بسیاری از گونه های کمیاب حیوانی در کشورمان شد. صاحب این تصویر که می‌بینید، ظل‌السطان فرزند ارشد…

فرزند ارشد ناصرالدین شاه +عکس