فتحعلی اویسی: تصادف بسیار بدی داشتم، خدا رحم کرد

فتحعلی اویسی: تصادف بسیار بدی داشتم، خدا رحم کرد
فتحعلی اویسی بازیگر طنز کشورمان، در رابطه با حادثه ای که برای وی و همسرش اتفاق افتاده بود، توضیحاتی داده است. فتحعلی اویسی گفت: با صحبت های که با مسئول حمل و نقل خودرو داشتم گفت که این چندمین تصادف این روزها است و این جاده استاندارد نیست. فتحعلی اویسی…

فتحعلی اویسی: تصادف بسیار بدی داشتم، خدا رحم کرد