فاجعه بزرگ کشف جسد 255 مهاجران از صخره های ساحلی

فاجعه بزرگ کشف جسد 255 مهاجران از صخره های ساحلی
سازمان هلال احمر لیبی از کشف اجساد 255 مهاجر غیرقانونی در سواحل لیبی خبر داد.اجساد این مهاجران غیرقانونی بر روی صخره های ساحلی شناور بودند. هنوز مشخص نیست این افراد چه زمان در آب های لیبی غرق شدند.

فاجعه بزرگ کشف جسد 255 مهاجران از صخره های ساحلی