غیبت حسین فریدون در نشست خبری روحانی

غیبت حسین فریدون در نشست خبری روحانی
نهمین نشست‌خبری رئیس‌جمهور امروز در حالی برگزار شد که حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور برخلاف رویه‌های پیش در این نشست غایب بود.

غیبت حسین فریدون در نشست خبری روحانی