غول شهر به 70 دختر جوان شبانه تجاوز کرد

غول شهر به 70 دختر جوان شبانه تجاوز کرد

غول شهر به 70 دختر جوان شبانه تجاوز کرد 

مرد مراکشی که به غول شهر معروف شده بود مدام دختران را مورد های جنسی قرار می داد تا پای پلیس به میان آمد و وی را بازداشت کرد. غول شهر که خواب را از چشمان زنان ربوده و اقدامات کثیف وی آرامش شهر فاس مراکش را از بین برده بود پس از دستگیری یه خاطر تجاوز به 70 دختر محکوم شد.

 به گزارش پارس ناز دادگاه کیفری فاس روز پنجشنبه حکم فردی را که به اسم مستعار غول شهر شناخته می شود و زنان زیادی را مورد آزار و اذیت قرار داده است را صادر کرد.غول شهر به 20 سال حبس محکوم شد. اتهامات این فرد توسط بازپرس وی تجاوز Rape به عنف، خشونت، شکنجه، سرقت Stealing و ضرب و جرح اعلام شده است.

 

دادگاه همچنین وی را به جریمه نقدی سنگین محکوم کرد. این فرد در لیست سنگین اتهامات خود تجاوز وحشیانه به یک پیرمرد در بخش نساجی شهر و 70 دختر جوان را دارد.

 

مطالب مرتبط :

 

 

غول شهر به 70 دختر جوان شبانه تجاوز کرد