غرق‌شدن ۵ نفر از اعضای یک خانواده در محمودآباد

غرق‌شدن ۵ نفر از اعضای یک خانواده در محمودآباد
معاون فنی و عملیات اورژانس کشور از غرق‌شدن ۵ نفر از اعضای یک خانواده در محمودآباد خبر داد.

غرق‌شدن ۵ نفر از اعضای یک خانواده در محمودآباد